SYSTEM MONTESSORI

ĆWICZENIA PRAKTYCZNEGO DNIA

 

DLACZEGO WARTO

NASZA OFERTA EDUKACYJNA

 

PROGRAM NAUCZANIA

PLAN REALIZOWANY PRZEZ SZKOŁĘ

 

 

NASZE DZIECI ĆWICZĄ JOGĘ

 

Raz w tygodniu dzień rozpoczynamy zajęciami  Jogi z elementami kinezjologii edukacyjnej i korektywy.Celem programu jest harmonijne rozwijanie ciała, wczesne korygowanie wad postawy. Dzięki zajęciom dzieci są bardziej świadome swojego ciała. Ćwiczenia mają na celu wzmocnienie układu nerwowego i mięśni, wiary we własne możliwości, pobudzenie wyobraźni, nabywanie umiejętności interpersonalnych, szacunku i akceptacji siebie i innych. Podczas zabaw doskonalona jest technika oddychania. Zajęcia posiadają elementy jogi, kinezjologii edukacyjnej a także polegają na czytaniu bajek terapeutycznych i rysowaniu mandali. Ćwiczenia kończą się wyciszeniem i relaksacją.

EDUKACJA PRZEZ SZACHY

Informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projekt Polskiego Związku Szachowego  „Edukacja przez Szachy w Szkole”.Cel będzie realizowany poprzez uruchomienie pilotażowego wprowadzenia nauczania gry w szachy jako zajęć obowiązkowych w edukacji wczesnoszkolnej w około 70 szkołach podstawowych na terenie całego kraju przez dwa lata, przeszkolenie nauczycieli tych szkół z metodyki nauczania gry w szachy oraz przeprowadzenie wystandaryzowanych badań naukowych na temat ich wpływu na osiągnięcia edukacyjne i rozwój ogólny dzieci.

akademia odkrywców

cotygodniowe zajęcia naukowe z fizyki i chemi

poznajemy świat

zajęcia geograficzne - palcem po mapie

MONTESSORI-BYDGOSZCZ.edu.pl