O nas

 

Pierwsza Szkoła Montessori w Bydgoszczy - Kształcimy na najwyższym poziomie.

1. Nazwa szkoły: Pierwsza Szkoła Montessori w Bydgoszczy Niepubliczna Szkoła Podstawowa

2. Szkoła rozpoczęła działalność 1 września 2014 roku.

3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

4. Szkoła jest szkołą niepubliczną na prawach szkoły publicznej, co oznacza m.in., że:

    zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w przepisach Ministerstwa Edukacji Narodowej,    realizuje ustaloną dla szkół podstawowych podstawę programową i ramowy plan nauczania,    wystawia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej na takich samych prawach, jak szkoła publiczna.

5. Szkoła pracuje  zgodnie z pedagogiką Marii Montessori.

6. Szkoła zapewnia opiekę w godzinach 7.00-16.30 (zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne i świetlicowe).

7. Nauka w szkole jest płatna.W naszej Szkole oferujemy nowoczesne metody nauczania, które sprawdziły się na całym świecie.Ostatnie stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące zmian sposobu realizacji podstawy programowej w szkole podstawowej na bardziej zindywidualizowany jest całkowicie zbieżne z metodą Montessori. Pozwala ona, poprzez swoje wyjątkowe podejście do dziecka, jego aktualnych potrzeb, nauczania, sposobu weryfikowania wiedzy, wychowania emocjonalnego i społecznego, na pełną realizację założeń ministerialnych dotyczących nauki i wychowania w szkole podstawowej.

 Kształcenie i wychowanie odbywa się zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori. Nie ma typowych klas szkolnych a dzieci nie spędzają czasu nauki przykute do ławek. Nie dzieli się dzieci ze względu na wiek, ale według zainteresowań, umiejętności i zdobytej wiedzy. Uczniowie pracują w grupach nad swoimi projektami, inne przy stolikach bądź na podłodze uczą się na interesujących ich materiałach (montessoriańskich środkach dydaktycznych). Wszyscy pracują w ciszy i skupieniu - to jedna z głównych zasad M. Montessori. Tę umiejętność ćwiczy się z dziećmi na tzw. lekcjach ciszy. W Szkole czas zajęć nie jest ograniczony 45 min. lekcją, nie ma dzwonków, co pozwala na wolność i swobodę w przyswajaniu wiedzy oraz na pracę badawczą ucznia, dzieci czerpią natomiast przyjemność ze swojej pracy i nauki. Dzięki temu, że w jednej klasie będą przebywały dzieci w różnym wieku stwarza to warunki do pomocy sobie nawzajem. Dużą część wiedzy uczniowie zdobywają dzięki wzajemnemu działaniu i inspirowaniu się a nie konkurencji. Podczas zajęć dzieci uczą się udzielania się w grupie oraz dzielenia się. Spontaniczne uczestnictwo w grupie poprzez dzielenie się zdobytą wiedzą, bądź odkryciem czegoś ciekawego pojawia się przez cały dzień.

Szkoła montessoriańska jest wyposażona w otoczenie odpowiednie do pracy w taki sposób, aby nieustannie inspirowało dziecko do podejmowania zadań.

W salach znajdują się starannie przygotowane i pogrupowane materiały rozwojowe, czyli dostępne dziecku pomoce. Uczeń wykorzystuje je do uczenia się i eksperymentowania w zakresie języka polskiego i angielskiego, matematyki, wiedzy o świecie, plastyki oraz umiejętności praktycznych. Dzięki temu wiedza w szkole podstawowej zdobywana jest w sposób przyjemny dla dziecka i zachęca go do dalszej nauki, nawet poza murami szkoły.

Rolą nauczycieli jest natomiast stwarzanie odpowiednich warunków do wzrastania. Nauczyciel jest przede wszystkim obserwatorem, reżyserem, który układa plan pracy, przystosowuje materiały pod dziecko, następnie obserwuje z boku i udziela wskazówek.

Nauczyciel jest przewodnikiem w poznawaniu życia we wszystkich jego aspektach, który nie ocenia, ale wspiera ucznia w jego wysiłkach. W tradycyjnych szkołach podstawowych model ten wygląda zupełnie odwrotnie.

W tradycyjnej szkole pomoce dydaktyczne są bardzo ograniczone i nie służą nauczycielowi i rozwojowi dziecka. W Montessori mamy dostosowany do faz rozwojowych dziecka materiał, z którym dziecko może pracować samo, tu dziecko jest aktywne a nie nauczyciel. Wychowawca musi umieć wycofać się w odpowiedniej chwili, aby swoją pomocą nie zaszkodzić dziecku. Jeżeli zrobimy coś za dziecko, wtedy zabieramy mu możliwość nauki samodzielności, a nawet satysfakcji z wykonanej pracy, a tego unikamy.

Nasza Szkoła jest otwarta również na potrzeby dzieci niepełnosprawnych i autystycznych. Wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz system Montessori pomoże dziecku w rozwoju, w zdobywaniu wiedzy, zintegruje z rówieśnikami a także rozwinie ciekawość dziecka poprzez indywidualne podejście do jego potrzeb i dysfunkcji. Każde dziecko odnajdzie tu poczucie własnej wartości i godności.

Nasza Szkoła stwarza idealne warunki do samorozwoju, zapewnia wszechstronny, integralny rozwój każdego dziecka zarówno w sferze intelektualnej, fizycznej, emocjonalnej, społecznej oraz duchowej.Misja

Misją Szkoły jest nowoczesna edukacja, która poprzez zindywidualizowane nauczanie odpowiada na potrzeby dziecka i przygotowuje je do życia w XXI wieku.

Przygotowujemy dzieci do życia, zaopatrujemy je w umiejętności takie, jak myślenie, kreatywność, umiejętność poradzenia sobie w nowych, trudnych sytuacjach, umiejętności komunikowania się z innymi, bycia uczciwym w stosunku do samego siebie i innych ludzi. Nie chcemy wychowywać naszych dzieci do wyścigu. Chcemy dać im mocne, trwałe fundamenty. Poczucie własnej wartości, niezależność i siłę, by móc żyć w zgodzie ze sobą.

MONTESSORI-BYDGOSZCZ.edu.pl